L'Agència de Salut Pública de Barcelona amplia la seva connexió a l'Anella Científica

03-05-2017

El 2 de maig, l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha ampliat la seva connexió a l'Anella Científica de 100 a 500 Mbps.

L'ASPB, en funcionament des de 2003, dirigeix i gestiona els centres i serveis de salut pública de la ciutat per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les persones residents a Barcelona i visitants, mitjançant el coneixement de l'estat de salut de la població i dels factors que el determinen; el desenvolupament de polítiques per mantenir i millorar la salut de la població, i la garantia de la prestació de serveis en el terreny de la salut pública, assumint integralment les tasques que se'n derivin per a l'exercici de l'autoritat sanitària a la ciutat.