Més de 200 revistes consultables en el tercer aniversari de RACO

Tres anys després de la seva posada en funcionament, el repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) incorpora 232 revistes de 48 institucions editorials, que inclouen més de 83.000 articles en més de 6.100 números. RACO, creat conjuntament amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, és un repositori des del qual es poden consultar en accés obert els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Durant el 2008, aquest repositori ha rebut prop de tres milions de consultes, quasi dos milions més que l'any anterior.


La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de totes les revistes que inclou; facilitar l'edició digital en mans de cada editor, que serà el responsable de mantenir la informació de la revista, amb els seus propis criteris i la seva pròpia política en la demora del text complet, i assegurar la preservació del patrimoni documental per difondre la producció científica i acadèmica.
RACO va néixer el 27 de març de 2006 amb 93 revistes de 15 institucions, i el juny d'aquell any va incorporar la número 100. A la fi de 2007, ja n'incorporava 159 de 34 institucions editorials participants, i va acabar el 2008 amb 206 revistes de 40 institucions. En el seu tercer aniversari són consultables 83.820 articles en 6.162 números de 232 revistes.
Les institucions que incorporen les seves revistes a RACO són universitats (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UIB, UVic i UJI), instituts (com ara l'IEC i el Ramon Muntaner), associacions, centres i col·legis oficials, fundacions, reials acadèmies i la Generalitat de Catalunya.
En tres anys, el nombre de consultes ha augmentat significativament; de 106.450 el 2006 es va passar a 954.317 el 2007, i s'han triplicat el 2008 arribant a 2.864.124. Pel que fa al país de procedència de les consultes, el 42% han estat d'Espanya, el 12% de Mèxic, i el 8% de Veneçuela.
D'entre les 30 revistes més consultades de 2006 a 2008, 10 són de la UAB, que en té 27 a RACO; 6 són de la UB, que en té 21 (una en col·laboració amb la UdL); 3 de la UdG, que en té 6; i 2 de la UPF, la UIB i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, que en tenen 8, 7 i 4, respectivament.
Les revistes més consultades en aquest període són Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, de la UAB, amb un 17,56% de les consultes; Anuario de Psicología, de la UB, amb un 8,99%, i Papers: revista de sociologia, de la UAB, amb un 3,68%.
Els cinc articles més consultats són de la revista Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas; el primer és "La neutralización ácido-base a debate", de M.R. Jiménez i E. de Manuel, que ha rebut el 0,27% de les consultes. El document "Les revistes en el 2008", extret de l'annex VIII de la Memòria d'activitats de 2008 del CESCA, conté tant els articles com les revistes més consultades en el període 2006-08.

Més de 350.000 pàgines digitalitzades

A més d'incorporar els números recents, amb el patrocini de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, l'últim any de Cultura i Mitjans de Comunicació, s'està facilitant la digitalització retrospectiva de revistes. Així, el 2006 es van digitalitzar 77.119 pàgines en 428 exemplars de 15 revistes, el 2007 van ser 130.000 pàgines en 704 exemplars de 34 revistes, i el 2008 es van digitalitzar 144.169 pàgines en 978 exemplars de 38 revistes. En total, s'han digitalitzat 87 revistes, que contenen més de 350.000 pàgines. Per a aquesta digitalització, s'han concedit ajuts per un total de 110.000 euros.
La digitalització retrospectiva ha permès que, per exemple, es disposi de tots els números des del 1944 al 1981 de la revista publicada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, primer amb la capçalera Cuadernos de arquitectura, fins el 1970, i fins el 1980 com a Cuadernos de arquitectura y urbanismo. D'aleshores, es publica amb el nom en català i estarà també disponible a RACO.


Funcionalitats de RACO

A més de difondre i preservar, RACO facilita el procés d'edició de les revistes. Així, disposa d'una eina per a la gestió simple de revistes i d'una per a l'avançada, que faciliten el treball als autors, revisors, editors i a la resta de professionals implicats en el procés d'edició. La primera revista en usar la gestió avançada ha estat la Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE), de la UB; la resta d'institucions treballen amb el procés de gestió simple, menys la UPC i l'IEC, que usen un de propi i carreguen les revistes posteriorment.
RACO també disposa d'estadístiques d'ús en línia que contenen dades d'interès sobre les revistes. A més de permetre consultar estadístiques sobre els propis articles, també permet accedir a estadístiques globals del repositori, com ara articles incorporats i consultats per revista, els articles consultats per país i revista, els 30 articles més consultats d'enguany entre totes les publicacions i l'evolució d'ús des de l'inici d'aquest servei a principis de 2006.
Aquest repositori usa el programari lliure Open Journal Systems, desenvolupat pel Public Knowledge Project amb l'objectiu de fomentar l'accés a la investigació, i facilitar la gestió i la publicació de revistes científiques. Això ha permès que el CESCA hi hagi pogut incorporar noves funcionalitats, com ara la generació d'estadístiques globals i l'adaptació a les necessitats dels usuaris tant de l'eina de gestió simple com de l'avançada.