Més de 300 revistes, a RACO

Durant el mes de novembre s'han incorporat al repositori Revistes Catalanes amb Accés obert (RACO) sis publicacions de la Universitat de Barcelona (UB). La primera porta per títol Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura i recull articles de l'àmbit de les biblioteques, el llibre i la lectura a Catalunya. La segona, Sylloge epigraphica Barcinonensis, és una publicació científica anual que vol difondre estudis i novetats epigràfiques des del punt de vista de temes d'epigrafia, filologia clàssica, paleografia, història antiga, topografia antiga, arqueologia clàssica i llengües paleohispàniques.

La tercera revista, de títol Cercles: revista d'història cultural, es dedica a la publicació de monogràfics o números de miscel·lània dedicats a la història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i Europa. La quarta, Acta historica et archaeologica mediaevalia, és una revista que vol donar a conèixer la tasca de recerca dels membres del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la UB. La cinquena porta per títol Interactive educational multimedia i és una publicació electrònica que té com a missió establir un espai per al diàleg i la reflexió entorn l'impacte de les TIC en l'educació. Per últim, Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation és una revista anual publicada pel Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab de la UB que s'edita en llengua anglesa i àrab.

A més, des del 29 de novembre, es troben a RACO els articles a text complet publicats pel Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona/Butlletí de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona de la Reial Acadèmia de Bones Lletres des del primer número del 1902 fins a l'actualitat.

D'altra banda, durant el mes de novembre també s'ha produït una millora al repositori. S'ha inclòs un comptador de les revistes, articles i articles a text complet que conté. Aquest comptador s'actualitza a principis de cada mes i es troba situat en el marc de la dreta de la pàgina principal de RACO. Amb aquestes darreres incorporacions, RACO disposa de 304 revistes en accés obert.