Més institucions i dues revistes noves, a RACO

Durant el mes de maig s'han incorporat dues institucions i dues revistes al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO).

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de Salut de Catalunya i de Balears s'ha afegit al repositori, el dia 27, amb la seva revista Annals de medicina. La revista pretén ser un vehicle de formació i comunicació entre els socis de l'acadèmia, i entre aquests i l'entorn social i sanitari més proper. Per això, posa un èmfasi especial en els aspectes de formació continuada, de divulgació, de debat, de síntesi, d'ètica, d'interdisciplinarietat i de sensibilitat sanitàries.

A la vegada, el passat dia 5 es va afegir a RACO l'Associació del Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí amb la seva publicació Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una miscel·lània d'articles de contingut divers (història, cultura, natura, ciències socials, art, notícies...) sobre el municipi gironí de Torroella de Montgrí i el seu entorn. Es publica, amb petites interrupcions, des de l'any 1928.

Amb aquestes dues noves publicacions, RACO disposa de 268 revistes en accés obert.