Millores en la incorporació i edició d'articles a RACO

El dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) ha incorporat recentment tres millores que facilitaran el procés d'incorporació i edició d'articles que hi conté, útils per a totes les institucions que l'integren.


La primera d'elles és la detecció de duplicats. És a dir, en incorporar un nou número o article de revista a RACO, el repositori comprova que no existeixi cap altre sumari amb el mateix any, número, volum i títol, per evitar així que apareguin informacions repetides.
La segona millora consisteix en separar el procés d'introducció de dades del d'indexació, que permet buscar aquesta informació a través de la interfície de cerca, per millorar la rapidesa a l'hora de crear nous sumaris i articles. D'aquesta manera les noves dades introduïdes no seran cercables fins al dia següent, ja que la indexació es realitzarà durant la nit.
Per últim, el repositori permet esborrar definitivament el número i els corresponents articles d'una revista concreta, ja que fins ara quan s'usava l'opció "Eliminar número", els articles no s'esborraven i quedaven emmagatzemats com a articles inèdits.
Amb aquestes millores, el procés d'incorporació i edició de revistes a RACO és més eficient i precís, afavorint un millor ús per part de les institucions editores.