Nova institució i revista, a RACO

La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi s'ha incorporat al repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) amb la seva publicació Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Aquesta revista, de periodicitat anual, té com a objectiu principal potenciar i divulgar la investigació dins el camp de les belles arts a Catalunya.

A més, també s'ha afegit a RACO la revista Gazeta, de l'Institut d'Estudis Catalans, que està especialitzada en la història de la premsa en totes les seves vessants i particularitats i es dirigeix a professors i estudiants d'aquesta disciplina, així com al públic en general.