Noves estadístiques de RACO

El repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) disposa de noves estadístiques de consulta d'articles per revista i per institució. Es pot accedir al primer tipus d'estadístiques dins de l'apartat de més informació de la mateixa revista, mentre que l'accés a la segona opció es fa a través de la pàgina d'institucions. Així, les noves estadístiques de revista ofereixen dades sobre les consultes a les revistes, les realitzades per país, quins són els 30 articles més consultats i l'evolució de les publicacions que es troben a RACO; dades totes elles especificades segons el període temporal que seleccioni l'usuari. També s'han incorporat el mateix tipus d'estadístiques relacionades amb les revistes de cada institució. Destaca el fet que les pròpies revistes i institucions poden seleccionar quines dades fan públiques d'aquestes noves estadístiques.

Des de juny de 2008, RACO disposa d'estadístiques globals en línia que permeten saber quins són els articles incorporats i consultats per revista, articles consultats per país, els 30 més consultats enguany i l'evolució d'ús des de l'inici d'aquest servei, l'any 2006. I a partir d'ara també està disponible informació sobre les 30 revistes més consultades per any (2006-09), incloent les de 2010.

A la vegada, l'opció d'estadístiques de consulta per article s'ha normalitzat. Fins ara es feien servir les que ofereix el programari Open Journal System (OJS) per comptabilitzar les consultes al resum de l'article i als accessos al text complet, però tenien mancances com el fet de no permetre el filtre d'accessos, o l'activació del comptador de visites abans de que es fes públic l'article. A partir d'ara, es realitza un filtratge i els accessos automàtics de robots no es comptabilitzen com a consultes. També s'exclouen els accessos fraudulents (molts des d'una mateixa IP) i els realitzats des d'adreces del CESCA i del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Cal destacar que es considera com a consulta a un article un accés al seu resum, o bé la descàrrega del text complet quan aquesta no es fa a través de la seva pròpia pàgina de resum.

D'altra banda, s'ha renovat la pàgina de les institucions participants que inclouen revistes al repositori. D'aquesta manera, a partir d'aquesta secció hi ha un enllaç directe a les estadístiques vinculades a la institució que es consulta. També s'ha renovat el disseny d'aquesta pàgina, i actualment hi ha el títol de la institució, un enllaç cap a les revistes que té al repositori i un altre cap al web de l'esmentada institució.