Regularització d'hores concedides

17-10-2017

Atès que a la convocatòria d'hores de la Direcció General de Recerca (DGR) per a grups pertanyents a institucions del Consorci, de data 1 de març es va especificar que el CSUC podria ajustar les hores concedides si aquestes no eren utilitzades gradualment durant l'any.

Atès que els 17 projectes acadèmics de les institucions que formen part del Consorci han usat, fins al 30 de setembre, un total de 5.705.557 hores computacionals (HC), de les quals un 57 % han estat a càrrec de les 6.905.000 HC concedides el 10 de juliol en nom de la DGR.

Atès que els treballs dels grans grups de càlcul del Consorci no es bloquegen encara que hagin esgotat les hores concedides, sinó que tan sols se'ls baixa la prioritat respecte als grups que no les han esgotat.

S'HA RESOLT concedir les hores addicionals següents:

Cap de projecteInicialsRegularitzadesFinals
Antonio Aguilar (UB)40.000040.000
Carlos Alemán (UPC)900.000-300.000600.000
Santiago Álvarez (UB)480.000-130.000350.000
Josep Ma. Anglada (CSIC)150.000-120.00030.000
Josep Ma. Bofill (UB)60.000-60.0000
Eduard Eguzquiza (UPC)40.000040.000
Carlos Fernández (CSIC)25.000-25.0000
Francesc Illas (UB)950.000-50.000900.000
Agustí Lledós (UAB)40.000040.000
José Mª Lluch (UAB)510.000-170.000340.000
Núria López (ICIQ)970.000-10.000960.000
F. Javier Luque (UB)680.00040.000720.000
M. Ángeles Monge (CSIC)140.000-50.00090.000
Juan J. Novoa (UB)80.000-80.0000
Mariona Sodupe (UAB)850.000-260.000590.000
Miquel Solà (UdG)800.00070.000870.000
Jordi Torra (UB)190.000-70.000120.000
TOTAL6.905.000-1.215.0005.690.000


Xavier Peiró
Director de Serveis TIC

Barcelona, 17 d'octubre de 2017