Sis noves revistes a RACO

La Universitat Jaume I ha incorporat al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) tres noves revistes de continuïtat cronològica. És a dir, una revista anual que recull aportacions sobre geografia, història i història de l'art, i que ha adoptat diferents noms al llarg del temps. Entre 1974 i 1979 s'anomenava Millars: revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana. Entre el 1891 i el 1991, portava per títol Millars: geografia i història i, actualment s'anomena Millars: Espai i història.


A més, la Universitat de Barcelona ha afegit la revista semestral Temps d'Educació, que publica treballs referits a l'educació i la formació en tots els àmbits i nivells així com també estudis, informes de recerca, entre d'altres. La Universitat Autònoma de Barcelona hi ha incorporat Inter Asia Papers, una publicació conjunta que pretén contribuir a l'avaluació de l'estat de la qüestió de la interculturalitat en el context de l'Àsia Oriental. Per últim, la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya hi ha afegit la publicació quadrimestral Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, que té com a objectiu principal oferir articles amb contingut útil per a la tasca que realitzen planificadors i assessors lingüístics tant de l'administració com d'entitats, organitzacions i professionals de la llengua en general.
Amb aquestes darreres incorporacions, RACO ja disposa de 244 revistes de 49 institucions participants.