Una institució i set revistes més, a RACO

L'Associació Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer s'ha incorporat amb la seva revista Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer el mes de febrer al repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). La revista, de periodicitat anual i de caràcter divulgatiu, recull articles relacionats amb el fons bibliogràfic i artístic d'aquesta entitat, a més del resum de les activitats de l'associació i de la institució.

Aquest mes s'han incorporat sis revistes més al repositori. On the w@terfront de la Universitat de Barcelona (UB), publicada pel Public Art Observatory, plataforma d'internet per a la investigació sobre l'art públic del centre de recerca CER POLIS de la UB. La Universitat de Lleida ha afegit la revista L'Ull crític, una col·lecció de la Secció de Filologia francesa d'aquest centre que recull articles d'investigació sobre escriptors de llengua francesa contemporanis.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha incorporat les revistes eLearn Center Research Paper Series i Journal of Conflictology. La primera d'elles, impulsada per l'eLearn Center, publica resultats de recerca en e-learning des del punt de vista de les ciències de l'educació, la informàtica i l'economia, entre d'altres. La segona, impulsada pel Campus per la Pau de la UOC, examina l'aplicació de teories de resolució de conflictes i divulga coneixements sobre la pràctica de la no-violència amb un enfocament realista i científic.

L'Institut Ramon Muntaner ha afegit les revistes Singladures i Annals. La primera, editada pel Centre d'Estudis Vilassarencs és una revista de divulgació sobre la història i el patrimoni de Vilassar de Mar, de periodicitat quadrimestral, nascuda l'any 1985. I la segona, editada pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, és una publicació periòdica que publica treballs i estudis sobre temes relacionats amb la comarca del Ripollés. Es publica des de 1981.

Amb aquestes darreres incorporacions, RACO disposa de 320 revistes en accés obert.