Una revista més, a RACO

Al llarg del mes d'agost s'ha incorporat la revista Textos de docència Obsei al repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), que pertany a la Universitat Pompeu Fabra. És una publicació en línia que té per objectiu compartir experiències sobre metodologia docent en l'àmbit de l'ensenyament universitari del Dret. S'adreça tant a professors de Dret espanyols com estrangers.

Amb aquesta incorporació, RACO disposa de 340 revistes en accés obert.