Novetats

 • Nova àrea d'scratch spscratch a l'SP2

  Degut a la necessitat d'alguns usuaris de generar fitxers de dades que no s'esborrin en acabar-se el seu treball, l'IBM SP2 disposa d'una nova àrea de disc temporal anomenada /spscratch. Aquesta àrea de treball té un límit de disc de 512 MB, és visible des de qualsevol de les cues seqüencials i paral.lela i permet a l'usuari extreure dades de l'SP2 a la seva màquina a través d'un ftp.

 • Ampliació de disc a l'SP2

  Per tal de poder experimentar l'ús de l'SP2 amb les bases de dades d'Oracle i d'IBM i poder ampliar l'àrea de disc d'scratch per a les aplicacions científiques, s'ha duplicat l'espai en disc de Besiberri (els 32 processadors thin2) des dels actuals 4,5 GB per processador a 9 GB.

 • Actualitzat el PowerChallenge del CEPBA

  Els 8 processadors R8000 del PowerChallenge Array han estat substituits per 12 processadors R10000 de manera que la màquina resultant té dos nodes de 12 processadors R10000 amb 2 GB de memoria principal cadascún. Els nodes estan connectats amb una xarxa d'alta velocitat HIPPI (800 Mbits/s).

  El rendiment màxim teòric de la nova configuració és de 9,31 Gflop/s de manera que els nostres usuaris gaudeixen en total de més de 23 Gflop/s per a realitzar la seva investigació.

 • 8 nodes més atendran les cues ldisk i xdisk

  Gràcies a l'augment de disc a l'IBM SP2, d'ara endavant hi hauran 10 nodes per executar els treballs de les cues ldisk i xdisk, en comptes dels 2 actuals. Les característiques d'aquests nodes són:

  • 8 nodes de tipus thin2 que tenen 256 MB de memòria principal.
  • 2 nodes de tipus wide, un amb 512 MB i l'altre amb 1 GB.

  Per més informació sobre com utilitzar aquestes cues consulteu la secció de Entorn de treball.

 • Acord de col·laboració amb IBM

  Jordi Guardiola, Director per al Sector Públic d'Aragó, Balears i Catalunya d'IBM España, i Mateo Valero, Director del C4, han acordat incloure el C4 en el programa de Centre de Proves, Experiència i Referència del desenvolupament i implementació a l'Estat espanyol del producte DB2 pe (parallel edition) d'IBM.

 • Gaussian 94 Rev. D disponible a totes les màquines

  La Revisió D del Gaussian 94 ha quedat instal.lada al Cray Y-MP, l'IBM SP2, el Convex C3480 i el PowerChallenge.

  Gaussian és un programa per realitzar càlculs mecano-quàntics d'estructures electròniques a nivell ab initio i a nivell semiempíric.

  A la secció Software d'aplicacions trobareu informació sobre accessibilitat, descripció, utilització, consells, exemples i documentació.

 • Tarifes per a 1996 i 1997

  D'acord amb el conveni de creació del Centre de Computació i Comunicacions de Catalunya a partir d'enguany s'unifica l'ús del maquinari del CESCA i del CEPBA així com de les adquisicions conjuntes dels dos centres, coordinades pel C4. Actualment tenim disponibles 500.000 hores anuals de càlcul per als investigadors de les universitats catalanes, per als grups de paral.lelisme de l'Estat i per als investigadors europeus que ens visiten mitjançant els programes de mobilitat (HCM, PECOS i TMR).

 • Acord de col·laboració amb Oracle

  Jorge Edelmann, Conseller Director General d'Oracle Ibèrica i Mateo Valero, Director del C4, han acordat instal·lar els sistemes de gestió de bases de dades relacionals d'Oracle en els supercomputadors del C4 per tal d'experimentar l'ús i beneficis de les noves tecnologies a la nostra comunitat.

 • SP2: Duració treballs ampliada

  Per adequar-nos a les necessitats reals de temps de CPU en les cues xlarge, large, ldisk, xdisk, lmem, xmem i services el valor d'aquest requeriment ha estat augmentat de 60 a 100 hores.

  A la secció Entorn d'explotació trobareu més informació sobre les cues: nom, requeriments de CPU, memòria i disc, màquines on estan definides, etc.

 • Nous noms de les cues

  Us comuniquem que a partir del dia 21 s'unificaran els noms de les cues de les màquines del CEPBA i del CESCA així com es modificaran alguns dels seus paràmetres.

  Per a més informació feu "news llnou".

Pàgines