Oferta de cooperació educativa per a xarxes de comunicacions

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau de Telecomunicacions o d'Informàtica, per incorporar-se a la Unitat de Comunicacions, amb un conveni de cooperació educativa, per participar en les següents tasques:

 • Suport en l'administració i configuració de l'equipament de xarxa de l'Anella Científica i del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) i dels seus serveis de valor afegit.
 • Gestió d'incidències i consultes de l'Anella Científica i del CATNIX.
 • Suport en el monitoratge i generació d'estadístiques de l'equipament de xarxa i els serveis de valor afegit.

Els requisits desitjables per optar a la plaça són:

 • Sistemes operatius Linux (Debian/Ubuntu), Windows i programari d'ofimàtica.
 • Configuració d'equipament de xarxes a nivell 2 (Ethernet) i 3, amb protocols TCP/IP.
 • Conceptes de seguretat informàtica: tallafocs, llistes d'accés.
 • Eines de gestió de xarxa tipus MRTG, Cacti...
 • Programació i scripts Java, XML, C, C++, bash, PHP, Python.
 • Estructura dels serveis habituals d'internet (correu electrònic, web...) a nivell d'usuari.
 • Català, castellà i, principalment a nivell tècnic, anglès.

S'ofereix:

 • Possibilitat de participar en un entorn de treball innovador i punter en tecnologia.
 • Incorporació immediata.
 • Retribució de 8 €/h (bruts).
 • Horari laboral preferiblement de dilluns a dijous de 14 a 19 h, entre 16 i 20 hores setmanals (obert també a l'opció de matins).

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del dia 24 de febrer (indicant la referència "CE01/17"), a la Borsa de Treball de cada universitat, a través de la qual s'estableix el conveni de cooperació educativa, fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes.

Les persones que enviïn el seu currículum donen el seu consentiment tàcit a que el CSUC el guardi durant el procés de selecció; posteriorment serà destruït.