Oferta de treball de director/a de Compres Conjuntes

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a director/a de Compres Conjuntes per dur a terme les següents tasques:

a)Dirigir i planificar l'activitat de l'Àrea de Compres Conjuntes, definint les polítiques orientades a la utilització eficaç dels recursos humans i materials per assolir els objectius planificats.
b)Coordinar amb els proveïdors externs el correcte lliurament i funcionament dels béns i serveis contractats.
c)Fer el control i seguiment de l'execució dels serveis prestats i assegurar-se de la satisfacció dels seus usuaris.
d)Definir l'estratègia de compres conjuntes i les actuacions principals per a compres d'energia, facilities, equipament, i altres béns i serveis generals.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Grau en Ciències Econòmiques (o equivalent).
 • Idiomes: castellà nivell C, català nivell C, anglès nivell alt.
 • Experiència en responsabilitat sobre compres al sector privat (superior a tres anys) i al sector públic (superior a tres anys).
 • Domini de l'Excel a nivell avançat.
 • Domini de la Llei de contractes del sector públic.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolutiu en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

A més, es valorarà:

 • Formació empresarial/executiva/logística
 • Experiència en logística i aprovisionament i, en particular:

  - Compra pública.
  - Compra conjunta.
  - Compra verda.
  - Compra d'energia.
  - Compra de serveis.
   
 • Experiència en gestió electrònica de les compres.
 • Experiència en gestió financera.
 • Aptituds per al treball col·laboratiu.
 • Aptituds per al treball en equip.
 • Aptituds d'interlocució.
 • Visió estratègica, creativitat, capacitat d'organització i lideratge.
 • Coneixement del Sistema Universitari i de Recerca de Catalunya.
 • Coneixement de l'empresa privada.

S'ofereix:

 • Possibilitat de realitzar una tasca creativa en un entorn de treball innovador.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Sou de 61.228,05 €/any bruts.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 12 de maig fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1808);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.