Oferta de treball de secretari/ària

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a secretari/ària per incorporar-se a l'Àrea d'Administració i Finances per realitzar les tasques següents:

 • Atenció telefònica i de les visites.
 • Elaboració de cartes, informes i diferents tipus de documentació.
 • Control i arxiu de la correspondència i documentació.
 • Gestió de bases de dades (Directori de Contactes, Reserva de Sales, Registre d'E/S...).
 • Assistència i suport logístic a reunions.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encarregada.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Títol de batxiller o equivalent.
 • Coneixements generals en tasques de Secretaria.
 • Programari informàtic: Windows, Word, Excel.
 • Idiomes: català i castellà.
 • Coneixement de l'anglès per a atenció telefònica.
 • Mobilitat per a activitats externes puntuals.
 • Habilitats analítiques i de resolució de problemes: atenció al detall, proactivitat, sentit comú i pràctic, treball en equip, responsabilitat i capacitat d'organització.

També es valoraran els coneixements de gestió de bases de dades.

Tindrà preferència en ocupar aquest lloc de treball el/la candidat/a amb discapacitat.

S'ofereix:

 • Possibilitat de realitzar una tasca col·laborativa en un entorn estable i amb bones condicions de treball.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Contracte temporal d'obra o servei, amb un període de prova de 15 dies.
 • Sou fix de 18.330,45 €/any bruts.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 22 de setembre, fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1799);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.