Oferta de treball de tècnic/a d'Aplicacions

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a graduat/da informàtic, industrial, químic o físic (o titulació equivalent), per integrar-se dins d’un equip multidisciplinar a la Unitat de Càlcul i Aplicacions, per dur a terme les següents tasques:

 • L'assistència tècnica i la resolució de les incidències que es puguin produir.
 • La instal·lació, el manteniment i l'operació de les aplicacions al seu càrrec.
 • La formació en l'ús d'aquestes aplicacions i la seva documentació per als usuaris.
 • La integració i el desenvolupament de projectes TIC.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Coneixements en entorns de computació d'alt rendiment (HPC).
 • Programari de simulació científica, preferiblement en l'àmbit de la indústria (Ansys, Fluent, Abaqus, Openfoam...) i/o de la química (Gaussian, Gamess, Gromacs...).
 • Coneixements de Linux i shell scripting.
 • Coneixements bàsics de programació en algun llenguatge d'alt nivell (Python, C++, Fortran, Java...).
 • Domini del català, castellà i anglès.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, habilitat per al treball en equip, resolutiu en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

Es valorarà:

 • L'experiència laboral en entorns de computació d'alt rendiment (HPC).
 • Programació i compilació paral·lela (MPI, OpenMP...).
 • Eines de debugging, tunning i profiling d’aplicacions.
 • Big Data (Hadoop, Spark...).

S'ofereix:

 • Possibilitat de realitzar una tasca creativa en un entorn de treball innovador i punter en tecnologia.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Sou fix negociable en funció de l'experiència i dels coneixements del candidat/a (21.463,65-23.610,00 €/any bruts), més variables per guàrdies de cap de setmana i d'altres complements.
 • Contracte temporal d'obra o servei, amb un període de prova de quatre mesos.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 2 de març fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1885);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.