Oferta de treball de tècnics de Projectes

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca dos tècnics de Projectes per integrar-se dins un equip multidisciplinar a la Unitat de Càlcul i Aplicacions, per realitzar les tasques següents:

 • L'assistència tècnica i funcional als usuaris; així com la resolució de les incidències que es puguin produir.
 • La instal·lació, el manteniment i l'operació de les aplicacions al seu càrrec.
 • La formació en l'ús d'aquestes aplicacions i la seva documentació (manuals, informes...).
 • La integració i el desenvolupament de projectes TIC.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Títol d'enginyer/a tècnic/a en Informàtica (o titulació equivalent).
 • Coneixements de JAVA, JavaScript, PHP i XML.
 • Coneixements en l'ús de base de dades (Mysql, Postgres...).
 • Coneixements en l'ús de sistemes Linux a nivell d'usuari.
 • Domini del català i del castellà, i principalment a nivell escrit, de l'anglès.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

També es valorarà:

 • Experiència en la gestió i personalització dels programaris DSpace, Open Journal Systems, Jira i Drupal.
 • Coneixement de metodologies àgils de gestió de projectes, com ara Scrum.
 • Coneixements en l'ús de servidors d'aplicacions (Apache, Tomcat...).
 • Coneixements en integració continua (Jenkins...).
 • Coneixements d'ITIL.

S'ofereix:

 • Integració en un equip jove i dinàmic, amb bon ambient de treball.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Contracte temporal d’obra o servei, amb un període de prova de 4 mesos.
 • Sou negociable de 19.029,30-21.251,10 €/any bruts, més d'altres complements, d'acord amb l'experiència i els coneixements aportats pel candidat/a.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 17 de febrer fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1800);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.