Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca preferiblement un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica o Telemàtica per a formar part de la Unitat d'Administració Electrònica per dur a terme les següents tasques:

 • La instal·lació, el manteniment i l'operació de les aplicacions al seu càrrec.
 • La formació en l'ús d'aquestes aplicacions i la seva documentació (manuals, informes...).
 • L'assistència tècnica i funcional als usuaris (suport de segon nivell).
 • La integració i el desenvolupament de noves plataformes d'e-Administració.
 • Les proves de validació funcional dels nous serveis i actualitzacions.
 • L'execució de proves unitàries automàtiques i d'integració.
 • La realització d'scripts Linux i consultes a bases de dades, la configuració de servidors d'aplicacions...
 • La participació en grups de treball.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Coneixements en la realització de proves de qualitat.
 • Coneixements en l'ús de servidors d'aplicacions (JBOSS, Apache...).
 • Coneixements en l'ús de base de dades (Oracle, Mysql...).
 • Coneixements en l'ús de sistemes Linux a nivell d'usuari.
 • Coneixements d'HTML, JAVA, Webservices i SOAP/REST.
 • Persona proactiva, autònoma i amb capacitat d'autogestió, així com també de treball en equip.
 • Bon nivell de comunicació per a participar en el seguiment de projectes i en la interlocució amb els diferents grups de treball.

També es valorarà:

 • Participació en projectes d'administració electrònica que incorporessin signatura digital, interoperabilitat entre organismes (ENI), protecció de dades (LOPD) i gestió documental.
 • Tindrà preferència en ocupar aquest lloc de treball el/la candidat/a amb discapacitat.

S'ofereix:

 • Integració en un equip jove i dinàmic, amb bon ambient de treball, i participació en projectes innovadors d'administració electrònica.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Sou fix de 19.029,30 - 21.251,10 €/any bruts, més d'altres complements, d'acord amb l'experiència i els coneixements aportats pel candidat/a.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 15 de juny fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1814);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.