Periodicals Index and Archive Online

PIO: Base de dades bibliogràfica i de sumaris; inclou el text complet de part de les seves revistes. (Abans coneguda com PCI Full Text). PAO: Accés a arxius retrospectius en text complet d'arts, ciències socials i humanitats.

Recurs: e-subscrit

URL: http://search.proquest.com/pio

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Humanitats i Ciències Socials

Matèria: Ciències socials i humanes

Idioma: Anglès

Proveïdor: ProQuest Information and Learning Company

Anys disponibles: Des del primer número fins el 1995 o 2000 depenent de la revista

Títols inclosos: Podeu consultar la llista de títols:

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es poden incloure enllaços a documents de la base de dades a dossiers electrònics de recolzament a la docència.

Prèstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió de documents a altres usuaris autoritzats tant en format imprès com electrònic, per correu postal, fax o e-mail.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI.

Nombre d'usuaris simultanis: 4

Accés perpetu al fons: en cas de finalització del contracte, es conservarà el dret d'accedir de forma permanent a la informació subscrita en anys anteriors, inclosos els fons previs a l'entrada en vigor de la llicència.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)