DC4Cities

An environmentally sustainable data centre for Smart Cities (DC4Cities)

Aquest projecte europeu té per objectiu aconseguir l'optimització energètica en els centres de dades urbans perquè siguin més respetuosos amb el medi ambient. El CSUC hi participa conjuntament amb l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) i Gas Natural Fenosa.

Per a més informació, consulta la nota de premsa enviada a finals de 2013, a l'inici del projecte.