GENIUS

GENIUS, que respon a les inicials de Gaia European Network for Improved User Services, és un projecte europeu finançat pel Setè Programa Marc de la Comissió Europea (7FP) que té per objectiu el desenvolupament d'un arxiu de la missió d'astrometria Gaia i la seva divulgació.

Gaia és una missió de l'Agència Espacial Europea (ESA), llançada el 19 de desembre de 2013 des de la base de Kourou, a la Guaiana Francesa. El seu objectiu és crear un mapa tridimensional extremadament precís de la Via Làctia. El Consorci pan-europeu DPAC (Data Processing and Analysis Consortium) treballa en la implementació del processament de dades de Gaia, el resultat final del qual serà un catàleg i un arxiu amb més d'un milió d'objectes.

El CSUC participa dins el projecte GENIUS en tres àrees diferenciades. La primera consisteix a oferir un catàleg simulat que permet omplir la base de dades amb dades realistes amb l'objectiu de comprovar i desenvolupar prototipus de l'arxiu i les eines associades. Els treballs duts a terme pel simulador de Gaia s'han executat en els supercomputadors del CSUC que, a banda de proporcionar el maquinari adient, també han aportat el servei de suport tècnic per aconseguir un ús més òptim de les seves instal·lacions.

La segona àrea de col·laboració del CSUC s'emmarca en el desenvolupament i la implementació d'un portal comunitari multilingüe que inclou informació sobre el projecte, documents, enllaços a referències, alertes, notícies, guies, etc. A més, també s'ha elaborat un altre portal (exclusivament en anglès) amb tota la informació administrativa del projecte. El CSUC proporciona la infraestructura bàsica per acollir ambdós portals, incloent el manteniment necessari consegüent, tant de programari com de maquinari.

Finalment, la tercera àrea de col·laboració se centra a obtenir nova informació sobre les dades recollides per la missió Gaia, fent servir metodologies i eines adients per al tractament de quantitats massives de dades. Aquí és on entra en acció el model de dades massives abans mencionat, en què s'interrogarà la immensa base de dades que resultarà ser el catàleg de Gaia.