NUMEXAS

El projecte NUMEXAS (Numerical Methods and Tools for Key Exascale Computing Challenges in Engineering and Applied Sciences) té per objectiu desenvolupar, implementar i validar la següent generació de mètodes numèrics que són equivalents a milions de nuclis perquè els problemes de classe exascale en enginyeria i les ciències aplicades es puguin resoldre de forma rutinària.

El CSUC hi participa juntament amb l'empresa Quantech Arz i el CIMNE, la Gottfried Wilhelm Universitaet Hannover i la National Technical University of Athens. Com a resultat d'aquest projecte s'espera la creació d'un nou conjunt de mètodes numèrics i codis que permetran a la indústria, el govern i el món acadèmic resoldre problemes en l'enginyeria i les ciències aplicades amb l'eficiència i la facilitat d'ús dels codis actuals d'última generació.