PADICYT

Patrimonio Digital de Ciencia y Tecnología (PADICYT)

Patrimonio Digital de Ciencia y Tecnología (PADICYT) és un arxiu web pilot que té per objectiu la recol·lecció, preservació i accés permanent a llocs web de l'Estat d’institucions relacionades amb la ciència i la tecnologia, com ara universitats i centres de recerca. 

Els arxius web conserven i difonen el patrimoni digital, entés com tota la producció cultural, científica i de caràcter general produïda en format digital i publicada a internet. Hi ha diversos exemples, els més coneguts són Internet Archive, Pandora o Kulturarw3 a l'àmbit internacional, i a l'estatal, el pioner PADICAT, o Ondarenet.

PADICYT és un projecte finançat pel llavors Ministeri de Ciència i Innovació i desenvolupat pel CESCA, per recolzar el sector científic i tecnològic.