RECYT

Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT)

El Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) ofereix serveis per a la comunitat científica espanyola per recolzar la professionalització i internacionalització de les publicacions científiques espanyoles.

 

 

RECYT consta de dues parts: 

  • Una pública (hemeroteca) que permet l'allotjament de revistes científiques de qualitat contrastada.
  • Una privada (edició de revistes) que facilita l'ús d’una eina que gestiona l'edició integral de les publicacions.
RECYT és un projecte de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) i va ser el primer projecte claus en mà que vam realitzar al CESCA l'any 2007.