PsycINFO

Base de dades bibliogràfica de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes.

Recurs: e-subscrit

URL: http://psycnet.apa.org

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Psicologia i psiquiatria

Matèria: Ciències de la salut

Idioma: Anglès

Proveïdor: American Psychological Association

Anys disponibles: Des del 1872 (revistes); des del 1987 (resta de materials). S'actualitza setmanalment

Títols inclosos:

Recursos inclosos: Indexats 2.524 títols de revistes aprox. Podeu consultar la llista completa de revistes a http://www.apa.org/psycinfo/covlist.html

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es poden incloure enllaços a documents de la base de dades en pàgines web i altres publicacions electròniques.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic-UCC, UJI, URL.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)