Descripció del servei

El Servei de Disseny de Fàrmacs (SDF) permet aplicar programari de química computacional per predir, guiar i crear models de les molècules, les seves propietats i les seves interaccions, permetent així realitzar un disseny de fàrmacs basat en el coneixement.

Aquest servei engloba tant les empreses com els grups acadèmics, la qual cosa facilita la transferència de tecnologia i millora la competitivitat del teixit industrial.

L'accés al servei es realitza de manera remota, de manera que l'investigador no ha de desplaçar-se per usar el servei.

Les millores en el servei i la compra de nou programari, entre altres, són acordades pel Grup d'Usuaris del Servei de Disseny de Fàrmacs.

L'SDF es va posar en marxa el 1996 amb una subvenció de la CIRIT i també ha comptat amb subvencions del Ministeri d'Economia i Competitivitat.