Programari i maquinari

El principal valor del Servei de Disseny de Fàrmacs (SDF) són les nombroses bases de dades que incorpora, així com els programes.

Programari

  • Schrödinger: Es tracta d'un paquet de programes de modelització molecular que proporciona eines computacionals per a la recerca en disseny, selecció i optimització de nous fàrmacs. El paquet complet està accessible per a usuaris acadèmics i industrials.

També es disposa dels següents programes de simulació ab initio i dinàmica molecular: NAMD, GROMACS i Gaussian, que poden executar-se als servidors de càlcul disponibles a través del servei de supercomputació.

Maquinari

Aquest servei està instal·lat en dos dels servidors del Bull NovaScale. Aquests servidors són de la sèrie R422E2 i cadascú consta de 2 processadors Xeon X5550 Quad-core a 2,66 GHz i memòria cau 64 KB/256 KB per nucli.

Els servidors tenen dues xarxes d'interconnexió Gigabit Ethernet, per a gestió i per a càlcul.