Sol·licitud d'ús

Si vols ser usuari del Servei de Disseny de Fàrmacs (SDF) i reuneixes les condicions necessàries descrites a condicions d'ús, omple el formulari i contactarem amb tu per iniciar el procés per signar el contracte d'alta.

Contacte

Per contractar aquest servei:

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat
93 205 6464