Gestió de dades de recerca

El Grup de Treball de Suport a la Recerca, format per representants de totes les universitats membres del consorci i també per les àrees BiD i TIC del CSUC, treballa en el suport a la gestió de les dades de recerca per part de les biblioteques de les universitats catalanes.

Per dur a terme aquesta tasca ha organitzat la seva activitat en tres grans eixos: els plans de gestió de dades, els repositoris de dades i la política d'accés obert a les dades atès que en l'àmbit dels projectes finançats en el marc del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, l'Open Research Data Pilot (ORD Pilot) requereix que, a partir de l'any 2017, tots els projectes que rebin finançament elaborin un pla de gestió de dades i publiquin les dades de recerca en obert.
 

Plans de Gestió de Dades
 

Per donar recolzament a la creació de "Plans de Gestió de Dades" s'ha publicat un document en català i en anglès on es detalla la informació que ha de contenir el pla, amb descripcions i exemples reals.

A més, s'ha posat en funcionament una eina en línia anomenada "Pla de Gestió de Dades de Recerca" destinada a ajudar en el procés de creació dels plans.
 

Repositoris de dades
 

Pel que fa al dipòsit de les dades generades, el document "Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades" vol servir de guia als investigadors en el moment de seleccionar un repositori per al dipòsit de les seves dades, ja que mostra tot un ventall d'opcions disponibles pel que fa referència als diferents repositoris de dades temàtics i multidisciplinars.
 

Política d'accés obert a les dades de recerca
 

Per a l'accés obert a les dades de recerca, s'ha dut a terme una presa de posició conjunta entre les diferents universitats perquè després es pugui aplicar de manera institucional. Així, ha resultat el document: "Proposta per establir una política d'accés obert a les dades de recerca a les Universitats de Catalunya".
 

Objectius 2017
 

Els propers objectius a desenvolupar, durant el 2017, són el seguiment i promoció d'aquest servei de Gestió de dades de recerca; elaborar una proposta de política institucional d’accés obert a les dades de recerca i aprovar-la en cadascuna de les universitats catalanes, i per últim, analitzar les diferents possibilitats per crear un repositori de dades consorciat.

Per a més informació: