Condicions d'ús

El servei de supercomputació s'adreça a universitats i centres de recerca (ús acadèmic) i a empreses (ús industrial).

Pots usar els nostres recursos, amb ús acadèmic, si ets un investigador de:

  • Qualsevol de les universitats catalanes i dels centres del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a Catalunya.
  • Qualsevol altre grup de recerca de l'Estat.

Les empreses també poden sol·licitar aquest servei, amb un ús dedicat o compartit del maquinari, en funció de les seves necessitats.

Els usuaris acadèmics de Catalunya usen els nostres recursos amb el patrocini de la Direcció General de Recerca (DGR) i els de la resta de l'Estat, amb el suport del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Per tant, el preu de l'hora computacional està subvencionada per aquests organismes.

En retorn a aquesta subvenció, els usuaris acadèmics s'han de comprometre a:

  • No usar els recursos del Consorci per a activitats comercials, excepte quan realitzin projectes industrials.
  • Agrair l'ús dels nostres recursos en totes les publicacions que es generin.
  • Facilitar informació relativa al seu projecte de recerca (descripció, objectius i model computacional usat).
  • Donar les referències bibliogràfiques de les publicacions generades gràcies a l'ús dels nostres recursos.
  • Contribuir a difondre els beneficis de l'ús dels nostres recursos a la comunitat científica.

Contacte

Per contractar aquest servei:

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
93 205 6464
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat
 

Per rebre suport tècnic:

Ricard de la Vega
Cap de Càlcul i Aplicacions
93 205 3898
consultesatcsuc [dot] cat