Servei de consultes i ajuda a l'usuari

Donem suport tècnic i científic a l'usuari perquè tregui el màxim profit dels recursos disponibles.

El nostre equip, amb formació científica i amb experiència com a investigador, coneix tant el vessant científic com el computacional i et dóna, entre altres:

  • Assessorament per definir els recursos necessaris per al càlcul i per triar i usar el programari idoni.
  • Formació i documentació sobre els recursos de supercomputació i la millor manera d'usar-los.
  • Ajuda en la resolució de dubtes i problemes del dia a dia.
  • Instal·lació de programari de supercomputació i utilitats relacionades a petició de l'usuari.