Royal Society of Chemistry

Text complet de les revistes editades per Royal Society of Chemistry.

Recurs: e-subscrit

URL: http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=current

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Revista

Àrea de coneixement: Química

Matèria: Ciències pures i de la natura

Idioma: Anglès

Proveïdor: Royal Society of Chemistry

Anys disponibles: Des de 2008

Títols inclosos:

  • Consulteu el llistat de revistes i la col·leccio d'ebooks (aquests darrers estan inclosos dins "Issues in Environmental Science & Technology")
  • Enllaç a les bases de dades:

- Analytical Abstracts
- Catalysts & Catalysed Reactions
- Chemical Hazards in Industry
- Education in Chemistry
- Methods in Organic Synthesis
- Natural Product Updates
- Synthetic Reaction Updates
- Laboratory Hazards Bulletin

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per la biblioteques del Consorci:

http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/rsc-ebook-collection (en català)

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels articles per a materials docents, sempre que siguin d'accés restringit als estudiants del curs i altres persones autoritzades.

Préstec interbibliotecari: es permet la transmissió postal, per fax, o per “transmissió segura” (mitjançant Ariel o similars, sempre que el fitxer s’esborri després d’imprimir l’article) de la còpia impresa (feta a partir de l’original electrònic) d’articles a altres biblioteques acadèmiques i de recerca.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, BC, UJI, UIB, URL.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat

Accés perpetu al fons: En cas de finalització del contracte es conserva l'accés permanent a la informació pagada en anys anteriors.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)