ScienceDirect e-Books

Llibres electrònics a text complet.

Recurs: e-subscrit

URL: https://www.sciencedirect.com/science/books

Tipus d'accés: Compra

Tipus de recursos: Llibre electrònic

Àrea de coneixement: Multidisciplinària

Matèria: General i de referència

Idioma: Anglès

Proveïdor: ScienceDirect® Elsevier

Anys disponibles: Ebooks: 1995-2011

Títols inclosos:

Manuals d’usuari:

Del proveïdor:

Elaborats per les biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o investigació i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials haurà de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els cassos serà necessari citar la font des d'on els cassos serà necessari citar la font des d'on s'han obtinguts els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels llibres per a materials docents, sempre que siguin d'accés restringit als estudiants del curs i altres persones autoritzades.

Préstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió de contingut a altres biblioteques espanyoles acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic-UCC, UJI, UIB.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.

Accés perpetu al fons: es conservarà el dret d'accedir de forma permanent als llibres comprats.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)