SpringerLink

Text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors, entre els quals destaca Kluwer (integrat a Springer des del 2005).

Recurs: e-subscrit

URL: https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&showAll=false

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Revista

Àrea de coneixement: Multidisciplinar, però amb un gran pes de la medicina i les ciències pures

Matèria: Ciències de la salut

Idioma: Anglès

Proveïdor: SpringerNature

Anys disponibles: Des del 1997

Títols inclosos: Podeu consultar la llista de títols al llistat de revistes de Springer.

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per les biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels articles per a materials docents, sempre que siguin d'accés restringit als estudiants del curs i altres persones autoritzades.

Préstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió d'articles a altres biblioteques acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UJI, UIB, IRTA.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.

Accés perpetu al fons: en cas de finalització de contracte, es conservarà el dret d'accedir de forma permanent a la informació subscrita en anys anteriors.

Serveis d'alerta: servei personalitzat de caràcter gratuït; és necessari registrar-se de manera individual.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)