SpringerLink e-Books

Llibres electrònics a text complet.

Recurs: e-subscrit

URL: https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false

Tipus d'accés: Compra

Tipus de recursos: Llibre electrònic

Àrea de coneixement: Multidisciplinar

Matèria: General i de Referència

Idioma: Anglès

Proveïdor: SpringerNature

Anys disponibles: 1964-2013 (depèn de la col·lecció)

Títols inclosos:

Podeu consultar la llista de títols:

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per les biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels llibres per a materials docents, sempre que siguin d'accés restringit als estudiants del curs i altres persones autoritzades.

Préstec interbibliotecari: es permet la còpia i transmissió de capítols (no el llibre sencer) a altres biblioteques acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.

Ús de lectors de llibres electrònics: es pot fer la descàrrega en un lector de llibres e- o en qualsevol lector de pdf (p. ex.: PDAs).

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic-UCC, UJI, UIB.

Col·leccions de 2010 i 2013: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, UIB, URL i UIC.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.

Accés perpetu al fons: dret d'accedir de forma permanent als llibres comprats.

Serveis d'alerta: servei personalitzat de caràcter gratuït; és necessari registrar-se de manera individual.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)