Taylor & Francis

Text complet de les revistes editades per Taylor & Francis i de l'anterior Informa Healthcare.

Recurs: e-subscrit

URL: http://www.tandfonline.com/action/showPublications

Tipus d'accés: Subscripció consorciada

Tipus de recursos: Revista

Àrea de coneixement: Multidisciplinar

Matèria: General i de referència

Idioma: Anglès

Proveïdor: Taylor & Francis

Anys disponibles: Accés retrospectiu (2008-2011) als títols de Taylor & Francis i a partir de 1997 als títols subscrits a l'antiga plataforma Informa Healthcare ara integrada a T&F.

Títols inclosos:

Manuals d’usuari:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Webs docents, dossiers electrònics/impresos: es permet l'ús dels articles per a materials docents, sempre que siguin d'accés restringit alsestudiants del curs i altres persones autoritzades.

Préstec interbibliotecari: es permet la transmissió postal, per fax, o per “transmissió segura” (mitjançant Ariel o similars, sempre que el fitxer s’esborri després d’imprimir l’article) de la còpia impresa (feta a partir de l’original electrònic) d’articles a altres biblioteques espanyoles acadèmiques i de recerca.

Ús de dispositius mòbils: Permet la consulta a través de dispositius mòbils. Sistemes operatius Android, iPhone i Blackberry:

  • Els dispositius iPhone i iPod touch amb OS 3.2 o posterior+
  • IPad 3.2.2 o posterior
  • Android 2.2 o posterior
  • BlackBerry OS 6 (inclòs el Torch 9800)
  • BlackBerry Tablet OS dispositius (incloent PlayBook)

Taylor & Francis Online Mobile FAQs (en anglès)

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI, UIB.

Antiga subscripció Informa Healthcare: Accés restringit UB, UAB, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, UJI i UIB.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat

Accés perpetu al fons: Es conserva l'accés permanent a la informació pagada als anys 2008-2011 dels títols de la "Core Collection CBUC".

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)