Traces

Base de dades bibliogràfica que recull la informació relacionada amb la filologia catalana en les seves diferents disciplines.

URL: http://traces.uab.cat/

Tipus d'accés: Catalana

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Llengua i literatura catalanes

Matèria: Ciències socials i humanes

Idioma: Català

Proveïdor: UAB. Servei d'Informació Bibliogràfica de Llengua i Literatura Catalanes del departament de Filologia Catalana.

Condicions d’ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Condicions d’accés:

Punts d'accés: qualsevol ordinador amb connexió a internet.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.