Gestió de la Qualitat dels Serveis Informàtics

Data: 
21-11-2001 09.30 a 13.30
Lloc: 
Sala de Graus, Facultat de Dret, Campus Montilivi, Universitat de Girona, Girona

Gestió de la Qualitat dels Serveis Informàtics

En el panorama actual de les administracions públiques, cada cop més orientades al ciutadà, tant en el catàleg de serveis disponibles com en la qualitat dels mateixos, s'ha fet imprescindible l'aprofitament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a tots els nivells.

En el cas de les universitats, les TIC han estat decisives, tant en les relacions dels serveis administratius amb els estudiants, institucions i empreses, com en la pròpia planificació de la docència, la recerca i la transferència tecnològica.

Aquest fet ha convertit els serveis informàtics en uns serveis crítics, ja que assumeixen la realització de les tasques pròpies a la universitat i la mateixa gestió interna, cosa que els fa clau en el bon funcionament de les institucions.

Per aquest motiu, ara que les universitats consideren més que mai la importància de la gestió de la qualitat, es fa necessari que els seus serveis informàtics incorporin metodologies de gestió de la qualitat a l'oferta dels seus serveis.

En la present edició de la TSIUC es consideraran alguns d'aquests aspectes, que ens permetran reflexionar sobre la pròpia estructura i metodologia de gestió i així avançar en la millora continuada de la qualitat dels nostres serveis.

Programa

9:30 Recollida de documentació.

10:15 Benvinguda.
Antoni Giró,director general d'Universitats.
Josep M. Nadal, rector de la Universitat de Girona.

10:30 Estadística universitària i gestió de la seva qualitat.
Josep Maria Brucart, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

11:00 Optimització del control de gestió a les universitats públiques amb el quadre de comandament integral.
Pilar Soldevila, Universitat Pompeu Fabra. (*)

11:30 Descans.

12:00 Les guies d'estil com a eines per al desenvolupament de software de qualitat.
Joan Tort, Associació de Tècnics d'Informàtica.

12:30 Qualitat en els sistemes d'informació.
Carles Lucas, Auseba.

13:00 Debat amb ponents.
Moderador: Dídac López.

13:30 Cloenda.
Miquel Huguet, CESCA.

(*) va ser realitzada per Valentí Pedrosa (UPF).

Els ponents

Josep Maria Brucart és catedràtic de Llengua Espanyola a la UAB, on ha estat degà de Filosofia i Lletres. Fou assessor d'humanitats de la DGR de la Generalitat de Catalunya i actualment és delegat del rector per a la direcció de l'Oficina de Programació i de Qualitat de la Docència de la UAB. Presideix la Comissió del pla de qualitat de la informació quantitativa (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya).

Carles Lucas és llicenciat en Informàtica i té estudis d'Econòmiques. Gerent d'Administracions Públiques d'Auseba, és expert en Qualitat dels Sistemes d'Informació i Gestió de Canvi. Ha desenvolupat activitats en les àrees de direcció de projectes i implantació de metodologies de desenvolupament.

Pilar Soldevila és doctora en Administració i Direcció d'Empreses, professora de Comptabilitat de Gestió del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i també de l'Escola Superior de Comerç Internacional i de l'IDEC. A més, és membre del comitè permanent de la Comissió de Comptabilitat Pública i de Gestió.

Joan Tort és enginyer industrial per l'ETSIIB i té ampliació d'estudis a l'ENSHEEIT en Section Spetiale d'Automatique. Actualment treballa com a analista a l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona. També és coordinador GT de Métodos de Diseño de SI a l'Associació de Tècnics de la Informàtica.

Amb la col·laboració de:

Universitat de GironaRetevisión