L'efecte Bolonya als sistemes d'informació

Data: 
23-11-2005 09.00 a 13.50
Lloc: 
Auditori, Edifici Sant Josep, Facultat d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Quatre Camins, 2, Barcelona

Mentre que la necessitat d'adaptació de les universitats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) en l'àmbit acadèmic és indiscutible, els esforços a realitzar en l'àmbit de la gestió dels sistemes d'informació han quedat en un segon terme. Però, malgrat no ésser tan evidents, de ben segur que caldrà un esforç complementari per adequar-los per acomplir els objectius acadèmics fixats per la Declaració de Bolonya. Aquests esforços d'adaptació haurien d'anar acompanyats del finançament suficient que permeti fer front al repte que suposa Bolonya, també en l'àmbit de la gestió.

Diversos informes sobre la creació d'aquest EEES, elaborats pel grup de treball de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, assenyalen l'impacte que tindrà, també, en els sistemes informàtics. El més evident és conseqüència del suplement europeu al títol, ja que la seva expedició automàtica requerirà modificar els sistemes informàtics de gestió acadèmica de les universitats. D'altres aspectes a tenir en compte són la compatibilitat de la base de dades i la gestió dels alumnes i, derivat del canvi de model d'ensenyament a aprenentatge, l'ampliació i millora de les aules d'infomàtica destinades a l'aprenentatge no presencial.

La TSIUC'05 es proposa ésser un espai perquè els integrants de les universitats reflexionin sobre els efectes que la consecució de l'EEES tindrà en els seus sistemes informàtics i debatin l'estat actual d'aquest procés d'adequació en el sistema universitari català.

Programa.

9.00 Lliurament de la documentació.

9.15 Benvinguda.
Esther Giménez-Salinas, rectora URL.
Oriol Ferran, DURSI.

9.30 L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

 • La universidad española y la segunda transición.(BSuarez)
  Benjamín Suárez, UPC.
 • GATS: El comercio de la educación superior en el mundo.(LGalan)
  Luciano Galán, UAM.
 • Redesigning the University Information Systems is what makes the Bologna Process rock.(ALaukholm)
  Arne Laukholm, University of Oslo.

Moderador: Miquel Huguet, CESCA.

11.30 Cafè.

12.00 Taula rodona: Adaptació de la Universitat a l'EEES.

Ponents:

 • Josep-Eladi Baños, UPF.(JEBanos)
 • Joaquim Majó, UdG.(JMajo)
 • Francesc Vallverdú, UOC.
 • Rosa Nomen, URL.(RNomen)
 • Xavier Testar, FCRI.(XTestar)

Moderador: Ramon Vilaseca, DURSI.

13.50 Cloenda.
Ramon Vilaseca, DURSI.

Tots els assistents disposaran de connectivitat sense fils a través d'Eduroam.

La TSIUC es pot veure en directe mitjançant el client de VideoLan, que es pot descarregar gratuïtament des de www.videolan.org, la seva versió per a sistemes Microsoft, Mac o Linux.

Per tal de connectar-vos, tant sols fa falta que obriu, amb client de VideoLan, el següent flux de xarxa:
http://tsiuc.salleurl.edu:1234, (més detalls).

Per a més informació es prega que contacteu amb el 93 205 6464, fax: 93 205 6979, secretariaatcesca [dot] es.

Ponents:

Josep-Eladi Baños i Diez és doctor en Medicina, especialista en Farmacologia Clínica, per la Universitat de Barcelona i diplomat en Medicina de la Indústria Farmacèutica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, és professor de Farmacologia a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on va ser vicedegà de Relacions Institucionals i responsable del pla pilot d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior de la llicenciatura en Biologia. Des de juny de 2005 és vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica. Entre les seves funcions figura la coordinació del pla institucional d’adaptació a l’EEES de la UPF.

Luciano Galán Casado és director de Relacions Externes i Corporatives de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Ciències Químiques i doctor en Química Industrial per la Universidad Complutense de Madrid i llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universidad Autónoma de Madrid. Professor ajudant dels departaments d’Enginyeria Química i de Processos Metal·lúrgics a la Universidad Complutense de Madrid. Enginyer de Processos a Productes Químics ESSO des de 1970 fins el 1975. Director de projecte de 1975 a 1983 i director comercial des de 1983 fins el 1986 a Grupo Abengoa. Gerent de la Universidad Autónoma de Madrid de 1986 a 2002.

Arne Laukholm és director de Sistemes d’Informació a la University of Oslo des de l’any 1992 i Màster en Ciències (M. Sc.) per la Norwegian University of Technology des de 1971. Els projectes que actualment dirigeix inclouen el Consolidated Admission Services for Norwegian Higher Education, el National Student Record System Project, Federated Autentication for Higher Education, i Shared Financial Services for Norwegian Higher Education. Ha ocupat posicions de consultoria internacional, incloent el Xerox Academic Advisory Board i l’IBM Academic Advisory Board. És directiu del Norwegian Government Task Force for Technology in Learning. Habitualment intervé com a conferenciant.

Joaquim Majó i Fernández compagina actualment la docència als estudis de Turisme amb la tasca d’adjunt al rector pels centres adscrits de la Universitat de Girona (UdG). A més, coordina la implantació de les proves pilot de grau a la UdG en el marc del Programa del DURSI, fent tasques d’assessorament sobre implantació de l’EEES. Ha estat director de l’Escola Universitària de Turisme de la UdG i coordinador general de projecte de títol de grau en Turisme, elaborat entre totes les universitats espanyoles amb docència en Turisme i l’ANECA. Per la seva formació inicial en Enginyeria Superior en Informàtica, s’ha especialitzat en l’ús de les TIC en el sector turístic com demostra la seva tesi doctoral sobre l’ús de les TIC a la informació turística i a les oficines de turisme catalanes.

Rosa Nomen i Ribé és vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull. Professora catedràtica del Dept. d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de Sarrià (IQS), ha estat també cap d’aquest departament, en el qual codirigeix actualment el grup de recerca Productes Químics d'Alta Tecnologia, dedicat al desenvolupament i millora de processos químics, amb èmfasi especial en la seva seguretat, tema en el que dóna servei a les empreses. És la vicepresidenta executiva de la Federació Europea d'Enginyeria Química i presidenta del Comitè Científic del Consell Internacional d'Anàlisi Tèrmica i Calorimetria. Actualment coordina la xarxa temàtica europea de seguretat Industrial S2S i és promotora de la Plataforma Tecnològica en Seguretat Industrial Europea i Espanyola.

Benjamín Suárez Arroyo és doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és coordinador del Programa de Convergència Europea de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación, membre del grup de treball de Convergència Europea de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas i membre del grup espanyol de promotors de Bolonya en el projecte europeu Sòcrates, coordinat pel Ministerio de Educación y Ciencia. A la UPC; ha estat director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, vicerector d’Ordenació Acadèmica i comissionat per a la Integració a l’EEES.

Xavier Testar i Ymbert és doctor en Biologia. Professor de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de Barcelona, ha publicat més de 80 articles referenciats a revistes internacionals. Ha estat el representant espanyol del Consell de l’Associació Europea per a la Transferència de Tecnologies, Innovació i Informació Industrial. Expert en transferència de tecnologia, ha publicat articles sobre aquest tema i àrees relacionades. Ha estat director del Centre d’Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera de la UB (1996-2004). Actualment és director de Programes Estratègics a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). Forma part de la Comissió de la Bioregió de Catalunya. En representació de l’FCRI, ha format part de l’equip tècnic de coordinació del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, 2005-08.

Francesc Vallverdú i Bayés és doctor enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (1988). Ha desenvolupat la seva tasca docent i de recerca en l’àmbit del tractament digital del senyal a la UPC (1984-1998), amb especial dedicació al tractament digital de la parla i les seves aplicacions pràctiques. Ha coordinat diversos projectes de recerca nacionals i europeus i ha dirigit projectes de desenvolupament i aplicació amb empreses del sector de les telecomunicacions. Va dirigir la càtedra IBM/“la Caixa” de tecnologies de la informació a la UOC. La seva tasca de recerca està centrada en l’àmbit dels recursos d’aprenentatge interactius en xarxa. És vicerector de Recerca, Innovació i Metodologia Educativa a la UOC.

Patrocinen:
Hewlett-PackardSun Microsystems

Col·laboren:
SatecUniversitat Ramon Llull