Metabuscador (BuscaRE)

Un metabuscador és una eina que ens permet executar una cerca d'informació en molts recursos electrònics (articles de revistes, bases de dades, llibres electrònics i documents digitals) d'una sola vegada i des d'un sol punt. Un cop feta la cerca, es poden refinar els resultats fins acabar obtenint els que ens poden ser de més utilitat.

El metabuscador de la BDC es coneix com BuscaRE. La cerca es fa a una base de dades central on hi ha la major part de recursos (revistes i llibres) de la Biblioteca Digital de Catalunya. Els resultats de la cerca indiquen si el recurs trobat és de text complet i si aquest és accessible.

Contacte

Per a més informació contacteu amb suportbdcatcsuc [dot] cat.