Trobada de l'Anella Científica

La Trobada de l'Anella Científica (TAC) és un fòrum de debat creat l'any 1997 i que reuneix un cop l'any les institucions connectades a l'Anella Científica perquè intercanviïn experiències i coneixement.

 • 25 anys de l'Anella Científica: reptes de present i preguntes de futur

  Coincidint amb el seu 25è aniversari, l’Anella Científica es prepara per a la seva cinquena renovació tecnològica, mostrant diferents experiències d’ús rellevants i els seus serveis durant els seus 25 anys d’història.
 • Ciberseguretat a les xarxes acadèmiques i de recerca

  La vint-i-unena edició de la Trobada de l'Anella Científica tracta els riscos en seguretat als que han de fer front les institucions acadèmiques i de recerca, les millors pràctiques i casos d'ús en ciberseguretat.
 • Internet of Things, un repte per la seguretat

  El nombre de dispositius connectats a internet és cada cop més gran, de fet, segons dades de la consultora Gartner, el 2020 hi haurà més de 26.000 milions de dispositius connectats a la xarxa, sense comptar PC, tauletes i smartphones. Cadascun d'ells crearà dades que podran ser analitzades, estudiades i aprofitades per a la presa de decisions, és el que s'anomena Internet of Things (IoT), internet de les coses.
 • Creant ponts de col·laboració a les xarxes de recerca

  La dinovena edició de la Trobada de l'Anella Científica tracta els ponts de col·laboració dins la comunitat de xarxes acadèmiques i de recerca i també amb el teixit empresarial per cobrir la demanda de serveis TI i mostrar experiències i casos d'èxit.
 • Serveis al núvol amb l'Anella Científica

  La divuitena edició de la Trobada de l'Anella Científica presenta els serveis al núvol que s'estan generalitzant en l'entorn de les xarxes acadèmiques i de recerca, també fora d'elles, i que poden interessar a les institucions connectades a l'Anella Científica.
 • Xarxes de recerca: connectar, col·laborar, innovar

  La dissetena edició de la Trobada de l'Anella Científica presenta les xarxes GÉANT i Anella Científica, així com experiències dels seus usuaris.
 • Construint l'Anella Científica del futur

  Des de la seva creació l'any 1993, l'Anella Científica ha viscut tres renovacions tecnològiques. De l'inicial DQDB, l'any 1998 va passar a ATM i, des del 2003, es basa en tecnologia Gigabit Ethernet amb diferents cabals. L'última renovació, el 2008, va aportar noves funcionalitats i millores en la seva fiabilitat, redundància, flexibilitat... Actualment, s'està treballant en la seva propera renovació tecnològica, de la qual haurà de sorgir l'Anella Científica per al 2013.
 • L'Anella Científica, facilitadora de l'R+D+I

  L'Anella Científica és una xarxa capdavantera, que es manté a l'avantguarda de la tecnologia i les noves funcionalitats per ajudar l'R+D+I de Catalunya a avançar en els seus projectes. En aquesta edició de la TAC, es pretén donar una visió actual d'aquesta xarxa i de la renovació d'equips del seu troncal, que permeten oferir més capacitat i serveis.
 • Disponibilitat de recursos en xarxa

  Avui dia, gaudir de recursos en xarxa està esdevenint una necessitat. El desplegament de serveis i aplicacions en xarxa, com ara espais d'aprenentatge virtual, llocs de treball virtualitzats, laboratoris de proves remots, recursos en línia (sistemes operatius en xarxa, espais d'emmagatzematge, programari remot...) entre d'altres, ha esdevingut una nova manera d'entendre la xarxa, orientada a l'usuari final, qui cada vegada està més familiaritzat amb aquest nou entorn i li atorga tota la seva confiança, afavorint l'intercanvi, la interacció social i la productivitat.
 • Tecnologia i experiències a les xarxes de recerca

  Les xarxes acadèmiques i de recerca han estat, tradicionalment, xarxes capdavanteres tant en l'aplicació de les noves tecnologies com en la realització d'experiències rellevants d'ús, i han esdevingut un element vertebrador de l'R+D+I del país.

Pàgines