Gestor Documental Consorciat

La plataforma del Gestor Documental Consorciat (GDC) permet a les universitats disposar d'un dels components essencials del sistema de gestió documental i arxiu. És una solució que garanteix el manteniment de les característiques específiques del document d'arxiu recollides a la norma ISO 15489: informació de context, estructura, autenticitat, fiabilitat, integritat i usabilitat. Permet gestionar les fases de tramitació i vigència del cicle de vida documental i la seva integració amb el servei de preservació i arxiu electrònic iARXIU (Consorci AOC).

  • Descripció del servei

    Proveïm d’una plataforma de gestió documental parametritzable segons les necessitats de cada universitat.

  • Institucions participants

    Universitats membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques.

  • Condicions d'ús

    Personal adscrit a l’Arxiu d’una de les universitats membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, centres de recerca i organismes públics.