Signatura electrònica

Per gestionar les necessitats d'autenticitat i integritat de les universitats, proporcionem una platafoma de e-Signatura que permet la signatura electrònica de qualsevol tipus de document.