Vot electrònic

La plataforma de vot electrònic (e-Vot) permet a les universitats crear i gestionar comicis digitals.