Línies d'activitat

Al CSUC oferim un ampli ventall de serveis per a la universitat i la recerca, basant-nos en diverses línies d'activitat: els sistemes per a càlcul científic, tant acadèmic com industrial; les xarxes de comunicacions (l'Anella Científica i el CATNIX); els portals i repositoris per a informació universitària (TDX, RECERCAT, RACO, MDX...) i per a l'emmagatzematge de dades; l'administració electrònica (certificació digital, registre d'entrada i sortida, votació...); el suport per millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació (CCUC, PUC, BDC, MDC...); la consorciació de serveis i les compres conjuntes (electricitat, gas natural, serveis de neteja...) per millorar i racionalitzar l'ús de recursos i enfortir el sistema universitari i de recerca; la promoció d'aquests serveis, i l'operació i el manteniment de tota la infraestructura del Consorci.

  • Descripció

    Consulta informació general sobre cadascuna de les nostres línies d'activitat.

  • Memòries

    Consulta les nostres memòries d'activitats.