Treballa al CSUC

Consulta les ofertes de feina que tenim vigents. També pots consultar les ofertes anteriors, que ja estan tancades.

 • Oferta de treball a un/a doctor/a en Dret

  04-06-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a doctor/a en Dret per donar suport jurídic al Pla Serra Húnter. L'oferta es tancarà el 18 de juny.
 • Oferta de treball a un/a doctor/a en Dret, restringit a consorciats

  25-05-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a doctor/a en Dret per donar suport jurídic al Pla Serra Húnter. L'oferta s'ha tancat el 4 de juny sense candidats/es que compleixin la totalitat dels requisits exigits en aquesta fase.
 • Oferta de treball a un/a doctor/a en Ciències

  04-06-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a doctor/a en Ciències per donar suport jurídic al Pla Serra Húnter. L'oferta es tancarà el 18 de juny.
 • Oferta de treball a un/a doctor/a en Ciències, restringit a consorciats

  25-05-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a doctor/a en Ciències per donar suport al Pla Serra Húnter. L'oferta s'ha tancat el 4 de juny sense candidats/es que compleixin la totalitat dels requisits exigits en aquesta fase.
 • Oferta de treball de tècnic de Compres Conjuntes

  01-06-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a enginyer/a industrial o economista amb coneixements del sector energètic per incorporar-se a l'Àrea de Compres Conjuntes. L'oferta es tancarà el 15 de juny.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Compres Conjuntes, restringit a consorciats

  25-05-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a enginyer/a industrial amb coneixements del sector energètic per incorporar-se a l'Àrea de Compres Conjuntes. L'oferta s'ha tancat l'1 de juny sense candidat/a.
 • Oferta de cooperació educativa per a xarxes de comunicacions

  08-05-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau de Telecomunicacions o d’Informàtica, preferiblement al 2019 o 2020, per incorporar-se a la Unitat de Comunicacions, amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta es tancarà el 25 de maig.
 • Oferta de cooperació educativa per a un tècnic/a informàtic/a

  08-05-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau d’Informàtica, preferiblement al 2019 o 2020, per incorporar-se a la Unitat d’Operacions i Seguretat amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta es tancarà el 25 de maig.
 • Oferta de treball d'administrador/a de sistemes

  18-04-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica o Telemàtica en l'administració de sistemes per incorporar-se a la Unitat d'Operacions i Seguretat. L'oferta s'ha tancat el 14 de maig amb la incorporació de Jordi García i Soler a partir del 22 de maig.
 • Oferta de treball d'administrador/a de sistemes, restringit a consorciats

  10-04-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a administrador/a de sistemes per integrar-se a la Unitat d'Operacions i Seguretat. L'oferta s'ha tancat el 18 d'abril sense candidat/a.

1 de 12