Treballa al CSUC

Consulta les ofertes de feina que tenim vigents. També pots consultar les ofertes anteriors, que ja estan tancades.

 • Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

  21-12-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a llicenciat/ada per donar suport al Pla de Doctorats Industrials, en el marc de les accions de promoció i dinamització previstes en el pla estratègic 2018-20. L'oferta s'ha tancat el 17 de gener del 2018 amb la incorporació de Xavier Fajarnés i Casanovas a partir del 22 de gener.
 • Oferta de tècnic/a de Projectes, restringida a consorciats

  13-12-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a llicenciat/ada per donar suport al Pla de Doctorats Industrials, en el marc de les accions de promoció i dinamització previstes en el pla estratègic 2018-20. L'oferta s'ha tancat el 21 de desembre.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

  30-11-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Projectes per integrar-se a la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta es tancarà el 31 de gener.
 • Oferta de tècnic/a de Projectes, restringida a consorciats

  22-11-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Projectes per integrar-se a la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta s'ha tancat el 29 de novembre sense candidat/a.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Contractes

  10-11-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a advocat/ada especialista en dret públic per tal integrar-se a l’Àrea d’Administració i Finances. L'oferta s'ha tancat el 14 de desembre amb la incorporació de Laura Estremera i Lecina partir del 10 de gener del 2018.
 • Oferta de tècnic/a de Contractes, restringida a consorciats

  03-11-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a advocat/ada especialista en dret públic per tal integrar-se a l’Àrea d’Administració i Finances. L'oferta s'ha tancat el 9 de novembre sense candidat/a.
 • Oferta de cooperació educativa per al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

  07-09-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de Grau en Informació i Documentació o bé de màster amb el Grau en Informació i Documentació, per incorporar-se a l'Àrea de Biblioteques, Documentació i Informació amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta s'ha tancat l'11 d'octubre amb la incorporació de Judit López i Balagué a partir del 30 d'octubre.
 • Oferta interna de cap de Secretaria

  02-10-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca una persona per dur a terme les funcions de cap de Secretaria. L'oferta s'ha tancat el 6 de novembre amb la incorporació de Maria Dolors Mileo i Amat a partir de l'1 de desembre.
 • Oferta interna de cap de Contractacions

  11-10-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un advocat/ada especialista en dret públic per tal d'integrar-se a l'Àrea d'Administració i Finances. L'oferta s'ha tancat el 23 d'octubre amb la incorporació de David Tedó i Biescas a partir de l'1 de desembre.
 • Oferta interna de cap de Finances

  02-10-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un llicenciat/ada per tal d'integrar-se a l'Àrea d'Administració i Finances. L'oferta s'ha tancat el 5 d'octubre amb la incorporació de Maria José MIranda i Burdalló a partir de l'1 de desembre.

1 de 10