Treballa al CSUC

Consulta les ofertes de feina que tenim vigents. També pots consultar les ofertes anteriors, que ja estan tancades.

 • Oferta interna d'administrador/a de sistemes

  09-04-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a administrador/a de sistemes per integrar-se a la Unitat d'Operacions i Seguretat. L'oferta s'ha tancat el 10 d'abril sense candidat.
 • Oferta de treball de tècnic/a d'Aplicacions

  16-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a graduat/da informàtic, industrial, químic o físic (o titulació equivalent), per integrar-se dins de la Unitat de Càlcul Científic. L'oferta s'ha tancat l'11 d'abril amb la incorporació d'Ismael Fernández i Pavón a partir del 16 d'abril.
 • Oferta de treball de tècnic/a d'Aplicacions, restringit a consorciats

  09-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a graduat/ada informàtic, industrial, químic o físic (o titulació equivalent), per integrar-se a la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta s'ha tancat el 16 de febrer sense candidat.
 • Oferta interna de tècnic/a d'Aplicacions

  08-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a graduat/ada informàtic, industrial, químic o físic (o titulació equivalent), per integrar-se dins d'un equip multidisciplinar a la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta s'ha tancat el 9 de febrer sense candidat.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Compres Conjuntes

  09-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a enginyer/a Industrial amb coneixements del sector energètic per integrar-se dins de l’Àrea de Compres Conjuntes. L'oferta s'ha tancat el 5 d'abril amb la incorporació d'Albert Rissech i Sureda a partir del 18 d'abril.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Compres Conjuntes, restringida a consorciats

  02-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a enginyer/a industrial amb coneixements del sector energètic per integrar-se a l'Àrea de Compres Conjuntes. L'oferta s'ha tancat el 8 de febrer sense candidat.
 • Oferta interna de tècnic/a de Compres Conjuntes

  01-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a enginyer/a industrial amb coneixements del sector energètic per integrar-se a l'Àrea de Compres Conjuntes. L'oferta s'ha tancat l'1 de febrer sense candidat/a.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Comunicacions

  09-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Comunicacions per incorporar-se a l'Àrea de Serveis TIC. L'oferta s'ha tancat el 3 d'abril amb la incorporació de Geovanna Angela González i Villacis a partir del 9 d'abril.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Comunicacions, restringida a consorciats

  02-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Comunicacions per integrar-se a l'Àrea de Serveis TIC. L'oferta s'ha tancat el 8 de febrer sense candidat.
 • Oferta interna de tècnic/a de Comunicacions

  01-02-18: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Comunicacions per integrar-se a l'Àrea de Serveis TIC. L'oferta s'ha tancat l'1 de febrer sense candidat/a.

2 de 12