Organització

El CSUC està estructurat, d'una banda, en diversos òrgans de govern i assessors que defineixen les línies estratègiques a seguir en la seva evolució i, de l'altra, en una plantilla de personal distribuïda en diverses àrees d'activitat.