Convocatòria de projectes de supercomputació per al 2018

16-10-2017

S'ha obert la convocatòria d'hores computacionals per als projectes acadèmics de supercomputació per a l'any vinent a realitzar en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). El nombre d'hores computacionals (HC) disponibles per a cada màquina és el següent:

  • Nou clúster    mínim de 12.000.000 (en procés instal·lació nou maquinari)
  • Hybrid Bull                   1.000.000
  • SGI Altix UV 1000         2.000.000

Els formularis a usar per tramitar la sol·licitud són els següents:

La secció "Sol·licitud d’ús de recursos" explica com omplir aquests formularis.

En ambdós casos, el cost del projecte que el CSUC facturarà o bé a la vostra institució o bé directament al cap de projecte, es calcula multiplicant el nombre d'hores computacionals per 0,05 €/HC. En el cas de facturar directament a la institució, aquesta pot repercutir al grup un percentatge del preu.

Les sol·licituds cal adreçar-les directament al CSUC. Posteriorment, el CSUC les agruparà i les notificarà als respectius responsables institucionals. Un cop aquests les hagin autoritzat (o denegat), se us notificarà la resolució corresponent.

Al febrer, els gran grups de càlcul (és a dir, aquells amb un mínim de 150.000 HC contractades) podran sol·licitar hores addicionals de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, en el cas dels grups que pertanyin a institucions del Consorci.

Les hores disponibles seran distribuïdes d'acord amb les hores concedides (de manera que es garanteixi que com a mínim es rep el mateix nombre que les hores adquirides) i, la resta, proporcionalment amb les usades enguany. A més, també hi haurà un màxim de 40.000 HC disponibles per a cadascun dels grups mitjans de càlcul (és a dir, grups que hagin contractat entre 80.000 i 150.000 HC).

Tots els projectes no renovats abans de l'1 de desembre es tancaran automàticament el 31 de desembre.