El CSUC posa en marxa una nova àrea d'activitat de suport a la ciència oberta

01-03-2017

Des de l'1 de març el CSUC amplia de cinc a sis les seves àrees d'activitat. A les de TIC, Biblioteques, Informació i Documentació, Compres Conjuntes, Organització, i Administració i Finances n'afegeix una de destinada a potenciar el suport al que es coneix com a Ciència Oberta (Open Science, OS) que identifica el conjunt de pràctiques de la ciència, la recerca i la innovació que se'n deriva. L'OS fa un ús intens de la tecnologia digital per facilitar l'accés i la transparència quant als actors, al finançament, a les dades de recerca, als mètodes, als resultats, a les publicacions i a l'avaluació.

Les activitats associades al concepte de Ciència Oberta no són noves per al CSUC, que des de 1999 promou i gestiona repositoris cooperatius de tesis doctorals, documents de recerca i revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre d'altres recursos de suport a la recerca, d'entre els quals destaca el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), inaugurat de forma oficial el passat 24 de gener.

De fet, el CSUC ja va posar en marxa un grup de treball de vicerectors de recerca de les universitats consorciades per supervisar els treballs de construcció del PRC. Aquest mateix grup ja havia considerat la conveniència que el CSUC abordés altres activitats, com ara les eines bibliomètriques o els repositoris de dades de recerca.

Així, els principals objectius de la nova àrea de Ciència Oberta són:

  • PRC: gestionar-lo, ampliar el nombre d'institucions incloses, millorar la facilitat de la consulta i la interoperabilitat entre els agents del sistema català de recerca.
  • Accés Obert: incrementar el nombre de publicacions de recerca en accés obert, assessorar els investigadors en la confecció de plans de gestió de dades i garantir l'existència de repositoris per a dades de la recerca.
  • Presa de decisions: consensuar guies de bones pràctiques i impulsar un servei que faciliti la presa de decisions estratègiques sobre la recerca.
  • Humanitats Digitals: consensuar iniciatives i prioritats, fomentar la digitalització de materials d'estudi per a investigadors en ciències humanes i socials i impulsar l'edició de llibres digitals en obert.

Aquesta nova àrea serà dirigida pel fins ara director de l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació, Lluís Anglada, amb el suport de Sandra Reoyo, coordinadora de Recursos d'Informació per a la Recerca, i Iris Parusel i Mireia Alcalà, tècniques de Recursos d'Informació.